2003-0487. State v. Skatzes, 2004-Ohio-6391.

Quick Reply